DISCLAIMER

Copyright ©

Deze site wordt met grote zorg samengesteld. Eventuele onjuistheden kunnen voorkomen. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden ontleend. Behalve indien expliciet anders is vermeld is. Nateeko Products B.V. is niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, inhoud van de bijsluiterteksten, omschrijvingen van behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven. In geval van twijfel altijd een (huis)arts of desbetreffende erkende specialist raadplegen.

Informatie

De informatie op onze site mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor persoonlijk, informatief c.q educatief en niet-commercieel gebruik. De pagina’s mogen niet gewijzigd worden en op elke kopie dient te worden vermeld, dat alle rechten zijn voorbehouden aan Nateeko Products B.V.

Aan de geboden informatie kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden ontleend. Behalve indien expliciet anders is vermeld is. Nateeko Products B.V. is niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, inhoud van de bijsluiterteksten, omschrijvingen van behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven.

Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking) aandachtig door. In geval van twijfel altijd een (huis)arts of desbetreffende erkende specialist raadplegen.

Handelsmerk

Nateeko Products B.V. is een geregistreerd handelsmerk en beschermd, zodoende is het uitdrukkelijk verboden om logo’s, naam, naamsvermelding, afbeeldingen en teksten zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het onjuist interperteren van teksten, ontvangen van spam, computervirussen e.d.

Contactpersoon

Bij eventuele vragen kunt u zich richten tot:

Nateeko Products B.V.
t.a.v. dhr. J. Eekelaar